OM Samaj Dental Hospital

Categories
Uncategorized

रामकृष्ण सेवा समाज थली मा निशुल्क दन्त शिबिर सम्पन्न

सबैको पहुचमा दन्त उपचार सेवा सहज सुलभ बनाउने उदेश्यका साथ् कागेश्व्बरी मानोहरा-५ रामकृष्ण सेवा समाज थली मा निशुल्क दन्त शिबिर सम्पन्न भएको छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *